مدرسه ی دانش

علمی،فرهنگی

سنگ ها

1-  سنگ های کوه دماوند از کدام نوع است ؟
رسوبی و آذرین            دگرگون شده              
آذرین             رسوبی

2-    سنگ مرمر چه نوع سنگی است ؟                                                         
سنگ رسوبی و آذرین                                         سنگ رسوبی                         سنگ دگرگونی                                                  سنگ آذرین

3-   امیر، معمولاً یافته های خود را از درس علوم، آزمایش می کند، او مقداری خاک نرم و آب را مخلوط کرده و در قالبی ریخت و بعد از خشک شدن مواد متوجّه شد که .......... ساخته است.
موزاییک      سنگ مرمر                 
خشت                آجر

4-    سنگ های کوه های البرز از کدام نوع است ؟
رسوبی و آذرین      دگرگون شده          
آذرین             رسوبی


5-    کدام یک از مواد زیر به صورت کانی یافت نمی شود ؟                                 نمک           گوگرد                پلاستیک
                 گچ

6-   کدام یک از کانی های زیر به صورت خالص یافت می شود ؟                    مس          
نمک               طلا                   آهن

7-   به جایی که در آن کانی به صورت خالص یا همراه سنگ وجود دارد .......... می گویند.                      
کوه
             دشت                           کارخانه سنگ             معدن
8-   کدام گروه از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد بسیار داغی به وجود می آیند ؟
سنگ های مرمر                       سنگ های دگرگونی                                       
سنگ های آذرین                     سنگ های رسوبی

9-    کدام گروه از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد بسیار داغی به وجود می آیند ؟
مرمر              رسوبی                 آذرین            دگرگونی
10-    سنگ های .......... از بلوارهای ریز یا درشت ساخته شده اند.
دگرگونی               آذرین              مرمر                رسوبی
11-    بنای تخت جمشید در حدود .......... سال پیش ساخته شده است .
1500                  4500                2500               3500
12-    در کشور ما سنگ های کدام کوه ها از نوع سنگ های رسوبی هستند ؟
تفتان                  الوند                  زاگرس               دماوند
13-   کدام جمله درست است ؟                                                                   آثاری که بر روی سنگ های کنده کاری می شود موقتی است
یکی از فواید بازیافت آلوده نشدن محیط زیست است.                                              همه ی سنگ ها از یک نوع کانی پدید آمده اند.                                                 آجری که در کوره ی آجرپزی حرارت ببینند خشت نامیده می شود.
14-   کدام دسته از کانی ها مستقیماً پس از استخراج قابل استفاده می باشند ؟
نمک، گچ
            نمک، ماسه             طلا، نقره              گچ، سیمان

15-   در رشته کوه های البرز و زاگرس بیشتر از کدام نوع سنگ ها وجود دارد ؟
مرمری             دگرگونی               رسوبی                آذرین
16-    سنگ کوه های مثل دماوند و الوند از کدام نوع سنگ ها هستند ؟
سنگ مرمر         سنگ آذرین     
سنگ دگرگونی         سنگ رسوبی

17-    آجری که در ساختن ساختمان به کار می رود، بیش تر شبیه کدام نوع از سنگ های زیر است ؟                                                                                                ماسه سنگ          سنگ دگرگون            سنگ آذرین       
سنگ رسوبی
      
18-    سنگ مرمر چه نوع سنگی است ؟
دگرگون شده            ماگما                  رسوبی
                 آذرین
19-    در کشور ما سنگ های کدام کوه ها از نوع سنگ های رسوبی هستند ؟
تفتان                          الوند                 دماوند                  زاگرس
20-    سنگ های کوه های دماوند و البرز از کدام نوع هستند ؟                               آذرین -رسوبی                           رسوبی -آذرین
آذرین -آذرین                              رسوبی -رسوبی

21-   برای ساختن یک ساختمان از .......... استفاده های زیادی می شود.                     ماگما          سنگ و کانی                
سنگ             کانی

22-   کدام گروه از سنگ ها از ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می آید ؟
سنگ مرمر                            سنگ های رسوبی
سنگ آذرین                           سنگ دگرگون شده

نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 2:40 بعد از ظهر توسط ر.جزائی|

آهنربا

1- با در نظر گرفتن شمال و جنوب کره زمین عقربه قطب نما چگونه قرار می گیرد؟ 


2- دو قطب آهن ربا همیشه رو به کدام سمت می ایستد؟ چرا؟

3- وقتی دو قطب غیر همنام را به هم نزدیک می کنیم چه اتفاقی می افتد؟ 

4- چه قسمت هایی از آهن ربا، آهن بیشتری را به خود جذب می کند؟ 

5- چگونه می توان آهن ربای الکتریکی قوی تری ساخت؟ 

6- چند وسیله نام ببرید که در آنها آهن ربای الکتریکی به کار رفته باشد؟ 

7- از قطب نما برای انجام چه کاری استفاده می شود؟ 

8- جرثقیل الکتریکی چگونه کار می کند؟ 

9- چگونه به کمک یک آهن ربا که قطب هایش معلوم است قطب های آهن ربای دیگر را می شناسیم؟ 

۱۰-به کمک یک آهنربا چگونه قطب شمال وجنوب را پیدا می کنید ؟آزمایش آن راتوضیح دهید.

۱۱-قدرت یک آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟

 

نوشته شده در چهارشنبه چهارم بهمن 1391ساعت 4:58 بعد از ظهر توسط ر.جزائی|

http://uploadpa.com/beta/12/xmbtia3u1clujyiqyjwu.jpg

عکس جالب از یک کوره ی آفتابی بزرگ


نوشته شده در چهارشنبه چهارم بهمن 1391ساعت 4:56 بعد از ظهر توسط ر.جزائی|

الکتریسیته1

1--در بین وسایل زیر کدام یک رسانا است ؟ خط کش فلزی             خط کش چوبی

خط کش پلاستیکی                     خط کش شیشه ای
2-    کدام دسته ازمواد نارسانا هستند ؟ چوب -هوا -آب -آهن آب                              -هوا -پلاستیک -نقره
مس -طلا -هوا                             چوب -هوا -آب مقطر -شیشه
3-   وقتی لامپ ها در مدار طوری بسته شوند که جریان برق بتواند همزمان به هر دو لامپ وارد شود به چه صورت بسته شده اند ؟
هیچ کدام                                      متوالی
سری                                           موازی

4-   کدام جمله صحیح است ؟ سیم کشی برق خانه ها متوالی است.                                                              الکتریسیته در بخاری برقی حرکت ایجاد می کند.
                              سیم کشی برق خانه ها موازی است.                                                                 الکتریسیته از مواد نا رسانا به راحتی عبور می کند.
5-    روکش سیم برق را با کدام مورد نمی سازند ؟
پلاستیک                                پارچه
مس                                    لاستیک
6-    در یک مدار متوالی اگر یکی از لامپ ها بسوزد، بقیه ی لامپ ها ..........
می سوزد.                                خاموش می شود.
                  تفاوتی ندارد.
                                                                 پرنورتر می شود.
7-    در بین وسایل زیر کدام یک نارسانا است ؟                                                       آینه                    بدن انسان                                  سیم برق
چوب خیس

8-    کدام گزینه صحیح نیست ؟                                                                       به اجسامی مانند چوب، لاستیک وسیم مسی که الکتریسیته از آن ها نمی گذرند رسانا می گویند.
سیم کشی برق خانه ها از نوع سیم کشی موازی است.                                             کلید وسیله ای است که برای روشن و خاموش کردن لامپ استفاده می کنیم.                         الکتریسیته در وسایل گرما و حرکت و روشنایی ایجاد می کند.
9-   وقتی لامپ ها در مدار طوری بسته شوند که جریان الکتریسته پس از عبور از یک لامپ، از لامپ دیگر عبور کند، لامپ ها به طور .......... بسته شده اند.                                موازی و متوالی                                     متوالی و سری
موازی                                                عمود و متوالی
10-    در لامپ های متوالی، اگر یکی از لامپ ها بسوزد، لامپ های دیگر ..........             روشن می مانند                                   خاموش می شوند
فرقی نمی کند                                            می سوزند
11-    کدام گزینه صحیح نیست ؟                                                                  کلید وسیله ای است که برای روشن و خاموش کردن لامپ استفاده می شود.                     به اجسامی مانند چوب، لاستیک و سیم مسی که الکتریسیته از آنها نمی گذرد رسانا می گویند.
سیم کشی برق خانه ها از نوع سیم کشی موازی است.                                            الکتریسیته در وسایل گرما و حرکت و روشنایی ایجاد می کند.

12-    کدام گزینه صحیح است ؟                                                                 وقتی به کمک سیم و باتری لامپی را روشن کنیم یک مدار موازی تشکیل داده ایم.                سیم کشی برق خانه ها از طریق سیم کشی متوالی است.
الکتریسیته در لباسشویی حرکت ایجاد می کند.                                                       به وسایلی مانند: میخ آهنی وسیم مسی و شیشه که الکتریسیته از آنها می گذرد رسانا می گویند.
13-    اگر در یک مدار متوالی یکی از لامپ ها بسوزد، چه اتفاقی می افتد ؟               لامپ دیگر کم نورترمی شود                        تغییر نمی کند
لامپ دیگر پر نورتر می شود                       لامپ دیگر روشن نمی ماند
14-   کدام ماده رسانا است ؟ آب کاغذ شیشه لاستیک
15-    برای تشکیل یک مدار ساده به چه چیزهایی نیاز داریم ؟ لامپ باتری سیم همه ی موارد لازم است

16-    کدام دسته از اجسام زیر رسانا هستند ؟                                                  انسان و چرم                                     پلاستیک و طلا
آب و مس                                        آهن و چوب
17-    در کدام گزینه به ترتیب آهن ربای الکتریکی ومعمولی به کار رفته است ؟           موتور الکتریکی، بلندگو
زنگ اخبار، قبله نما                                                                                       قطب نما، قبله نما
جرثقیل، بلندگو
18-    کدام یک نارسانای جریان الکتریسیته است ؟                                                      سکّه                                          میخ آهنی                                              سیم مسی                                         
چوب

19-    چیز هایی که از آن الکتریسیته عبور می کند چه نام دارد ؟
نیم رسانا             نارسانا           عایق                       
رسانا

20-    در اسباب بازی ها و ساختمان ها مدار الکتریکی را به چه صورت می سازند ؟ موازی،موازی
متوالی، موازی
متوالی، متوالی
موازی، متوالی

21-    در بین وسایل زیر کدام یک رسانا است ؟                                                 خط کش فلزی                                  خط کش چوبی
خط کش پلاستیکی                              خط کش شیشه ای
22-    برای ساختن دسته ی یک انبر دست از چه جنسی نباید استفاده کرد ؟                  آلومینیوم                
چرم               چوب                  پلاستیک

23-    در یک مدار متوالی اگر یکی از لامپ ها بسوزد بقیه ی لامپ ها ..........              می سوزند                                   تفاوتی ندارد
خاموش می شوند                           پر نور می شوند
24-    الکتریسیته در اجسام چه چیزهایی تولید می کند ؟
  گرما                    
نور               حرکت             هر سه مورد

25-   الکتریسیته در ماشین لباس شویی چه چیزی تولید می کند ؟                                 آب                        حرکت               روشنایی                گرما


26-   فلز کدام گزینه مایع است ؟                                                                      
طلا                         جیوه                 نقره                 هیچ کدام

27-    کدام ماده رسانا است ؟
کاغذ                    میخ آهنی                شیشه                لاستیک
28-   از کدام مواد، الکتریسیته عبور نمی کند ؟                                                         مداد تراش فلزی             
میخ                     مداد پاک کن             گیره فلزی کاغذ
29-    کدام یک از موارد زیر همگی رسانا هستند ؟                                                   میخ آهنی  -پاکن                           
پاکن -مغز مداد                      
 میخ آهنی -شانه پلاستیکی                    سیم مسی -سکه

نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم دی 1391ساعت 11:36 بعد از ظهر توسط ر.جزائی|

علوم (نور و باز تابش )

1-در زیبابین از چه آینه ای استفاده می شود ؟   تخت

2-اگر سه آینه تخت و هم اندازه به هم بچسبانیم به این دستگاه چه می گویند ؟    زیبا بین

3-زیبابین از چند اینه تشکیل شده است ؟ 3 اینه

4-برای دیدن اجسام در سطح اب در زیر دریایی ها از چه وسیله ای استفاده می شود ؟ پریسکوپ

5-چه وقت پرتو های نور به طورنا منظم باز تابش می کند ؟ وقتی نور به سطح نا صاف مانند مقوا بر خورد کند .

6-در پریسکوپ از چه نوع آینه ای و به تعداد چند عدد استفاده می شود ؟ تخت ،2 آینه

7-هر قدر زاویه بین دو آینه را باز تر کنیم تعدادتصاویر کمتر می شود .

8-برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید کوره آفتابی می سازند .

9-در کوره افتابی از آینه فرورفته استفاده می شود .

10-در سر پیچ جاده ها از اینه بر آمده استفاده می شود .

11-هر چه جسمی صاف ترباشدنور را بیشترباز تابش می کند .

12-عوامل موثر در بازتابش نور ،رنگ،صافی و زبری اجسام است .

13-دندان پزشکان ازاینه برآمده استفاده می کنند .

14-برای دیدن یک جسم منبع نور ،برخورد نور به اجسام ،رسیدن بازتابش نور از اجسام به چشم لازم است .

15-نور یکی از شکل های انرژی است.

16-اگر زاویه دو آینه تخت را کم کنیم تعداد تصاویر زیادترمی شود .


نوشته شده در یکشنبه سوم دی 1391ساعت 5:1 بعد از ظهر توسط ر.جزائی|

1024x768

علوم چهارم ابتدايي  ( بخش پنجم مخلوط ها )

مخلوط چگونه تشكيل مي شود؟
وقتي دو يا چند ماده مختلف با يكديگر به ترتيبي بياميزند كه ما بتوانيم آنها را از هم جدا كنيم و هر ماده اي خاصيت خود را حفظ كند، مخلوط تشكيل شده است.
در مخلوط ممكن است مواد مخلوط شونده همگي جامد، مايع و يا گاز باشند، يا يكي از مواد جامد و ديگري مايع باشد.  مثل نمك و آب كه مخلوط آب نمك درست مي كنند.
هواي اطراف ما كه گازي شكل است و مخلوطي از گازهاي مختلف است. بسياري از خوراكي ها نيز به صورت مخلوط مصرف مي شوند.
در يك مخلوط، هر ماده تمام خاصيت هاي خود را حفظ مي كند.
مخلوط هاي يكنواخت ( محلول )
وقتي يك حبه قند را در آب مي اندازيد، ذره هاي قند از هم جدا مي شوند و در بين ذره هاي آب قرار مي گيرند و مخلوط يكنواخت درست مي كنند. در نتيجه قند در آب حل مي شود. به اين نوع مخلوط، محلول مي گوییم.
ماده حل شونده و ماده حلال
اگر يك قاشق شكر را در آب بريزيد و هم بزنيد، شكر در آب حل مي شود. در اين محلول به شكر ماده ی حل شونده و به آب، ماده ی حل كننده يا حلال مي گويند. محلول شكر در آب يك محلول جامد در مايع و محلول الكل در آب محلول مايع در مايع است. در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمي شود.
پرسش هاي بخش 5

1- كداميك از مخلوط هاي زير محلول است؟
روغن در آب                       نفت و آب                           نمك و آب                        نشاسته و آب
2- كداميك از مخلوط هاي زير محلول مايع در مايع است؟
آب و روغن زيتون                      آب و آبليمو                      آب و نشاسته                     آب و اكسيژن
3- بهترين راهي كه مي توانيم بفهميم يك مخلوط، محلول است يا نه چيست؟
جوشانيدن                      از صافي رد كردن                     بي حركت در جايي قرار دادن                       به هم زدن
4- در ليوان شير يك حبه قند انداختيم و هم زديم. در اين محلول به شير چه مي گويند؟
حلال                       حل شونده                    مخلوط                    محلول

سوالات تشريحي

1- مخلوط چيست؟ وقتي دو يا چند ماده با هم بياميزند و ما بتوانيم به راحتي آنها را جدا كنيم، آن مواد با هم مخلوط شده اند. در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمي دهند.

2- آيا مي توانيم روغن مايع و آبليمو را مايع در مايع بدانيم؟ چرا؟                                                                                                  خير، زيرا اين دو مايع در يكديگر حل نمي شوند و مايع در مايع يك نوع محلول است.

3- به ماده اي كه مواد ديگر را در خود حل مي كند چه مي گويند؟ حلال

4- چگونه مي فهميم دو ماده ی مايع كه با هم آميخته شده اند، مخلوط هستند يا محلول؟ در صورتي كه دو مايع به طور يكنواخت ديده شوند و پس از مدتي كه ساكن مي مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر يك مايع در مايع ديگر به صورت معلق ديده شود، مخلوط است كه پس از ساكن ماندن کم کم از هم جدا مي شوند.

5- مخلوطي نام ببريد كه از دو ماده جامد تشكيل شده باشد؟  شكر و عدس،    نخود و لوبيا

6- مخلوطي از يك ماده جامد و يك مايع نام ببريد كه محلول نباشد؟   شن و آب

7- هوا يك مخلوط است يا تركيب؟  مخلوط است.

8- در يك محلول آب شيرين آيا مزه سطح مايع با ته مايع با هم فرق دارد؟چرا؟

نه، زيرا ذره هاي قند به آرامي از هم جدا شده و در بين ذره هاي آب قرار گرفته و مخلوط يكنواختي به دست آمده است. يعني قند در آب حل شده.

9- در محلول مواد چگونه پراكنده مي شوند؟  به طور يكنواخت پراكنده مي شوند.

10- آيا در محلول همه موادي كه وجود دارند ديده مي شوند؟   خير، ماده حل شونده ديده نمي شود.

11- چرا در هوا هيچ يك از مواد تشكيل دهنده را نمي بينيم؟  زيرا همگي گاز هستند.

نوشته شده در شنبه بیست و پنجم آذر 1391ساعت 4:25 بعد از ظهر توسط ر.جزائی|كد قالب جدید قالب زمستانی آدم برفی